Prop. 234 L (2020–2021)

Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om endringer i forsikringsavtaleloven og enkelte andre lover. Endringene vil gjennomføre deler av direktiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribusjon i norsk rett. I tillegg foreslås det en omstrukturering av forsikringsavtaleloven og regler om blant annet erstatning, bevisbyrde og såkalt digitalt førstevalg.»

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget