Nye regler om forsikringsavtaler trer i kraft 1. juli 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kongen i Statsråd har fattet vedtak om ikrafttredelse av endringer i forsikringsavtaleloven og om fastsettelse av en ny forskrift om forsikringsavtaler. De nye reglene innebærer at forbrukervernet ved inngåelse av forsikringsavtaler blir styrket.

Kundebeskyttelse

Som kunde er det viktig at du får god informasjon og veiledning når du skal kjøpe forsikring, slik at du unngår å betale for noe du ikke trenger eller vil ha. De nye reglene skal bidra til å sikre dette.

Endringene innebærer at det stilles flere krav før avtaleinngåelsen. Blant annet skal alle tilbud og anbefalinger om forsikring skal være i samsvar med kundens krav og behov. I tillegg samles de viktigste pliktene overfor kunden i én lov, som gjelder uavhengig av om forsikringen selges direkte fra et forsikringsselskap eller gjennom en agent eller megler.

Forsikringsbransjen trenger noe tid til å tilpasse seg de nye reglene. Derfor trer lovendringene og forskriften i kraft 1. juli 2022.

De nye reglene gjennomfører deler av EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv. Resten av forsikringsdistribusjonsdirektivet er gjennomført i den nye loven om forsikringsformidling og ved endringer i finansforetaksloven, som trådte i kraft 1. januar 2022.