Nyheter

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2022 fra Helse- og omsorgsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rekvirering og utlevering av prevensjon fra helsesykepleier og jordmor 

Rekvireringsretten utvides slik at helsesykepleiere og jordmødre også kan skrive ut prevensjon til unge under 16 år.

Pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester

Satser i pasientreiseforskriften prisjusteres. Dette innebærer blant annet at kostgodtgjørelsen økes til 244 kroner per døgn og  overnattingsgodtgjørelsen til 631 kroner per døgn. Standardsatsen økes til kr 2,80 per kilometer.

Nytt regelverk og takster for stønad til tannbehandling

Takstene er prisjustert med gjennomsnittlig 1,7 prosent.

Endringer i spesialistforskriften

Saken vil bli oppdatert.