Endringer i mandat og retningslinjer for Statens pensjonsfond utland

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har med virkning fra 1. februar 2016 fastsatt nye krav til rapportering og styring av risiko i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). Fra samme dato trer et nytt produktkriterium for å utelukke kullselskaper i kraft.

Med virkning fra 1. februar øker rammen for Norges Banks avvik fra referanseindeksen fra 1 til 1,25 prosentenheter, målt ved forventet relativ volatilitet. Dette er i tråd med Stortingets behandling av fjorårets fondsmelding. Fra samme dato stilles det nye krav til mer detaljert rapportering og til innramming av risiko for store tap som forventes å inntreffe sjelden. 

- Det er stor åpenhet om Statens pensjonsfond utland, noe som er en forutsetning for å sikre bred tillit til og oppslutning om forvaltningen av fondet. Nå styrker vi forvaltningen med nye krav til rapportering og styring av risiko, sier finansminister Siv Jensen.

Med virkning fra i dag, 1. februar 2016, har Finansdepartementet også fastsatt et nytt produktbasert kriterium for kull i retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Innføringen av det nye kriteriet er en oppfølging av Stortingets behandling av investeringer og bruk av virkemidler i kullselskaper i forvaltningen av SPU.

Les mer: