Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i markagrensen (Oslo)

To områder i Nittedal og Lunner kommuner er tatt ut av Marka og tre områder i Nittedal kommune er lagt inn i Marka. I tillegg har Klima- og miljødepartementet fått hjemmel til å gi forskrift om bruk av el-sykler i Marka. Dette er klart etter at Kongen i statsråd i dag sanksjonerte Stortingets lovvedtak om endringer i markaloven.

Områdene som er tatt ut av Marka gjelder henholdsvis et område på Harestua i Lunner kommune og et område sørvest for Kruttverket på Rotnes i Nittedal kommune. Områdene i Nittedal som er lagt inn i Marka gjelder et område ved Berger skog ved Tumyrhaugen, et område ved Askveien og et område i Kirkebylia sør.

Det er også gjort endringer i markalovens bestemmelse om adgangen til å justere markagrensen. Markagrensen kan innskrenkes der vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Videre kan mindre justeringer gjøres der grensen går gjennom boligeiendommer, eller det er større praktiske ulemper for forvaltningen av en eiendom. Justeringene må ikke skade friluftsliv, idrett eller naturopplevelse nevneverdig. Endringene vil gjøre bestemmelsen om grensejustering enklere å praktisere, og gi større forutsigbarhet for kommunene.

Innføringen av hjemmel til å gi forskrift om el-sykler i Marka innebærer at departementet må vedta en slik forskrift før slike sykler kan brukes i utmark. Departementet tar sikte på å ha forskriften på plass om kort tid.

Til toppen