Presseinvitasjon:

Enorm logistikkoperasjon foran NATO-øvelsen - forsvars- og justisminister i Fredrikstad

Forsvarsministeren og justis- og beredskapsministeren besøker fredag Borg Havn i Fredrikstad i forbindelse med ankomst av utstyr og materiell til Trident Juncture 2018. Den enorme logistikkoperasjonen er nå i gang.

Den store NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 finner sted i Norge i oktober og november. Med over 40.000 soldater fra alle 29 NATO-land, er det enorme mengder utstyr og materiell som må på plass i forkant.

Priv-til-red.:
Pressen inviteres til å overvære det foreløpig største enkeltmottaket av alliert støtte sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justis-, beredskaps-, og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

  • Fredag 7. september kl. 0800 ankommer det tyske forpartiet med lasteskipet Ark Germania fra DFDS Seaways Borg Havn i Fredrikstad.
  • Om bord er ca. 250 militære kjøretøy og 70 containere med materiell som skal benyttes for å etablere alliert tilstedeværelse på Gardermoen, Sessvollmoen og Rena.
  • Kjøretøy og materiell fordeles på opptil 16 kolonner for videre transport umiddelbart etter ankomst.
  • Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justisminister Tor Mikkel Wara vil være tilstede og tilgjengelig for pressen.
  • Også tilstede er Heimevernet, politiet, havnesjefen, Statens vegvesen,

Tilgang til pressen
· Filme mottaket og logistikkoperasjonen på kaia.
· Intervjue forsvarsministeren (om øvelsens betydning for norsk sikkerhet) og justisministeren (om totalforsvarskonseptet og sivil-militært samarbeid).
· Intervjue lokal sjef HV (sikkerhet), lokal sjef for militært mottak (logistikk), havnesjefen og militær representant for den tyske NATO-styrken.

Dato: Fredag 7. september, 2018
Sted: Borg Havn, Fredrikstad
Tid: Oppmøte kl. 08.00 for filming av mottak. Kl. 09.00 intervjuer. Planlagt ferdig til kl. 10.00.

Påmelding til Fredrik Tandberg (kontaktinfo under) innen torsdag kveld, 6. september.

Kontaktpersoner:

Praktiske forhold på Borg Havn:
Løytnant Fredrik Tandberg, Forsvarets Mediesenter, mobil: 400 29 633

Forsvarsministeren
Eskil G. Sivertsen, Forsvarsdep., mobil: 926 89 277

Justisministeren
Andreas Bondevik, Justisdep., mobil: 402 32 454


Mer informasjon om Øvelse Trident Juncture: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture 

Til toppen