NGO-fondet i Polen lansert

EØS-midlene

Norske organisasjoner som vil delta i samarbeidsprosjekter med polske NGOer, bør starte forberedelsene. I dag ble fondet lansert i Warszawa.

Norske organisasjoner som vil delta i samarbeidsprosjekter med polske NGOer gjennom EØS-midlene, bør starte forberedelsene. I dag ble NGO-fondet lansert i Warszawa.

− Dette er det største fondet for frivillige organisasjoner i Polen. Det er et resultat av vektleggingen, både på polsk og norsk side, av det sivile samfunnets sentrale rolle i å bidra til å styrke demokratiet og menneskerettigheter, og å forsvare og fremme felles europeiske verdier, sa Norges ambassadør Karsten Klepsvik (bildet) under lanseringen.

Det EØS-middelfinansierte fondet er på 37 millioner euro (ca. 290 millioner kroner). Fondet administreres av Stefan Batory Foundation, og skal støtte om lag 600 prosjekter fram til 2016.

Fondet kommer til å støtte prosjekter som blant annet fremmer demokratiske verdier og frivillige organisasjoners rolle som vaktbikkje i samfunnet, samt bekjemper diskriminering og intoleranse mot minoriteter og andre utsatte grupper. Om lag 15 prosent av fondet er øremerket tiltak for barn og unge.

Det er lagt til rette for at norske aktører og organisasjoner kan delta i samarbeidsprosjekter med polske NGOer. Den første utlysningen er planlagt i september. I den forbindelse kan norske organisasjoner delta på speed-dating-seminar i Polen. For mer informasjon om dette arrangementet kontakt Helsingforskomiteen (se kontaktinformasjon nedenfor). 

Nyttige lenker

Til toppen