Espen Barth Eide til nordisk klima- og miljøministermøte

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar på det nordiske klima- og miljøministermøte i København onsdag 3. november 2021. Han ser fram til å samarbeide tett med sine nordiske kollegaer for å kutte utslipp av klimagasser og hindre plastforurensning.

Nordisk ministerråd arbeider for felles løsninger på områder der de nordiske landene kan oppnå større resultater ved å samarbeide enn ved å løse oppgavene hver for seg. Norge overtar formannskapet fra 1. januar 2022. Espen Barth Eide skal lede samarbeidet på klima- og miljø.

Nordisk ministerråd arbeider for felles løsninger på områder der de nordiske landene kan oppnå større resultater ved å samarbeide enn ved å løse oppgavene hver for seg. Foto: Nordisk råd.

– På dagsorden i København står de pågående klimaforhandlingene i Glasgow (COP26). Sammen med de andre klima- og miljøministrene vil jeg diskutere hvordan de nordiske landene kan bidra til et ambisiøst utfall fra klimatoppmøtet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Global avtale mot plastforurensning på dagsorden

Klima- og miljøministrene vil også diskutere om hvordan de kan bidra inn i arbeidet for å få på plass en global avtale mot plastforurensning. På møte skal de enes om en ministerklæring som løfter frem den nordiske ambisjonen for en ny global avtale.

– Vi skal være en drivkraft i arbeidet med en global avtale mot plastforurensing. De nordiske landene ønsker å ta en lederrolle i forhandlingene inn mot FNs miljøforsamling, der Norge for tiden har presidentskapet, sier Espen Barth Eide.

Klima- og miljøministrene skal også møte de nordiske parlamentarikerne i Nordisk Råds bærekraftsutvalg. Klima og ungdomsinvolvering står blant annet på dagsorden.

Nordisk råds sesjon 1.-4. november 2021

  • Hva har Norden lært av koronakrisen, og hvordan skal det nordiske krise- og beredskapssamarbeidet styrkes framover?
  • Det er et bærende tema på Nordisk råds sesjon i København 1.–4. november.
  • I år avholdes sesjonen fysisk, etter at den var digital i fjor.

Les mer: Kriseberedskap i fokus på Nordisk råds 73. sesjon (Nordisk råd)

Norge overtar formannskapet i Nordisk ministerråd

Espen Barth Eide skal lede samarbeidet på klima- og miljø når Norge overtar formannskapet i Nordisk ministerråd fra 1. januar 2022. 

– Klima- og miljøutfordringene er en av de viktigste oppgavene vi må løse i vår tid. De nordiske landene er en kraft og en leder i dette arbeidet. Sammen kan vi løfte tempoet i den grønne omstillingen. Jeg ser fram til å samarbeide tett med mine nordiske kolleger, sier klima- og miljøministeren.

Nordisk råds miljøpris 2021

  • Under Nordisk Råds sesjon blir årets nordiske priser, inkludert årets miljøpris, delt ut. Tema for årets pris er et bærekraftig matsystemer.
  • Miljøprisen går til en nordisk organisasjon, virksomhet eller person som har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet.
  • Prisutdelingen overføres direkte på NRK2 tirsdag 2. november.

Les mer: Nordisk råds miljøpris (Nordisk råd)