Et viktig steg mot fullskala CO2-håndtering

Gassnova har tildelt kontrakter for konseptstudier av CO2-fangst til tre industriaktører. Norcem, Yara og Klemetsrudanlegget er alle tildelt støtte til å fortsette studier av CO2-fangst ved sine anlegg.

- CO2-håndtering er en viktig del av regjeringens klimapolitikk, og regjeringen har en ambisjon om å realisere et fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering. Fra regjeringens side er det en klar forutsetning at det er industriell interesse for prosjektet. Tildeling av kontrakter om videre studier av CO2-fangst med tre industriaktører er derfor et viktig steg videre, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

I sitt innlegg under markeringen med Gassnova og industriaktørene understreket Søviknes betydningen av at det er god industriell interesse for prosjektet og at tre aktører ønsker å gå videre. Det er bevilget 360 millioner kroner til arbeidet med fullskala CO2-håndtering i 2017.

Mulighetsstudiene fra juli 2016 viser at CO2-fangst er teknisk mulig ved alle anleggene. I det videre arbeidet vil anleggene planlegges og studeres i større detalj og med mer nøyaktige kostnadsestimater. Konseptstudiene vil etter planen vare til høsten 2017, og de vil danne et grunnlag for konseptvalg.

Gassnova har også lyst ut midler til konseptstudier av CO2-lagring og Gassnova forhandler nå med aktuelle aktører. Kontrakter for disse studiene vil bli inngått senere i vår.

Bilder øverst: Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde, olje- og energiminister Terje Søviknes og politisk rådgiver Elnar Remi Holmen.

Under representanter fra fangstaktørene: Tom W. Østlyngen (Yara), Pål Mikkelsen (Klemetsrudanlegget) og Per Brevik (Norcem), sammen med Terje Søviknes og Gassnova-direktør Trude Sundset.

Til toppen