Evaluering av dagens bevaringsarbeid for de tre nasjonale hesterasene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest er karakterisert som truede raser. Stortinget har over år bevilget midler til de regionale hestesentrene Norsk Fjordhestsenter og Nord-Norsk Hestesenter for arbeidet med bevaring av fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Norsk Hestesenter som delvis finansieres av Norsk Rikstoto, har et ansvar for hesteavl generelt og et særlig ansvar for bevaringarbeidet for dølahesten.

En arbeidsgruppe med deltakelse fra berørte raselag, Norsk Genressurssenter, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Landbruks- og matdepartementet har evaluert bevaringsarbeidet.