Evaluering av dagens bevaringsarbeid for de tre nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest og forslag til tiltak

Rapport fra utvalg bestående av representanter fra avlsorganisasjonene, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk genressurssenter.