Evaluering av tilskudd til amatørteater

By- og regionforskningsinstituttet NIBR har på oppdrag fra Kulturdepartementet utført en evaluering av fordelingsmodellen for statlige tilskuddsmidler i amatørteaterfeltet.

Rapporten: Evaluering av Kulturdepartementets tilskudd til amatørteaterfeltet

Rapporten gir en historisk beskrivelse av feltets utviklingen frem til i dag, beskriver og vurderer fordelingstrukturene for statlig tilskudd til amatørteaterfeltet og kommer med anbefalinger for hvordan fordelingen kan organiseres i fremtiden.

Bakgrunn

Etter at Norsk teaterråd avviklet driften i 2015, utlyste Kulturdepartementet midlene til amatørteaterfeltet i en 3-årig forsøksordning som skulle evalueres etter perioden. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2018 foreslått å styrke feltet med 5 millioner kroner.

Kulturdepartementet har i dag mottatt rapporten, nå skal departementet sette seg grundig inn i evalueringen og gå i dialog med feltet om prosessen videre.

Til toppen