Evaluering av Kulturdepartementets tilskudd til amatørteaterfeltet

NIBR-rapport 2017:12

By- og regionforskningsinstituttet NIBR har på oppdrag fra Kulturdepartementet utført en evaluering av fordelingsmodellen for statlige tilskuddsmidler i amatørteaterfeltet.

Evaluering av Kulturdepartementets tilskudd til amatørteaterfeltet (.pdf)