FAO vil utrydde global sult innen 2030

Ifølge en ny rapport fra FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, må ekstra innsats til for å nå målet om å utrydde global sult innen 2030.

Å gi småskalaprodusenter høy tilgang til informasjon, markeder og teknologi er grunnleggende for å oppnå matsikkerhet. FAOs rapport "The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges" advarer om at press på naturressurser, klimaendringer og ulikhet kan bidra til en usikker mattilgang i fremtiden. 

Risplanting i India.
Risplanting i India. Foto: Ragnar Våge Pedersen/NIBIO

Til tross for at den globale sulten har blitt betydelig redusert de siste 30 årene, peker rapporten på at en utvidet matproduksjon og økonomisk vekst ofte er en tung kostnad for naturmiljøet.

Nesten halvparten av skogen er borte, og grunnvannskilder blir raskt tømt. FAOs generaldirektør José Graziano da Silva tydeliggjør i rapportens innledning at dersom dagens trender fortsetter kan naturens tålegrense fort overskrides. 

Til toppen