Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Færre ansatte i departementene og direktoratene

En ny analyse fra Difi viser at departementene og direktoratene hadde nedgang i antall ansatte fra 2017 til 2018, justert for omorganiseringer.

– Jeg er fornøyd med at det fortsatt er en nedgang i antall ansatte. I fjor så vi for første gang en slik nedgang for direktoratene, og regjeringen har prioritert dette videre også i år. Regjeringen er tydelige på at det skal være færre ansatte i departementene og direktoratene i 2021 enn i 2017, og det er vi på god vei mot når vi justerer for omorganiseringer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Difis analyse, som er basert på tall fra SSB, viser en nedgang på 1,1 prosent (-251 ansatte målt i antall arbeidsforhold) i departementer og direktorater (sentralforvaltningen) når man justerer for omorganiseringer.

På grunn av behovet for omorganiseringer i staten må det tas høyde for at det kan føre til en økning i antall ansatte i noen virksomheter, slik analysen til Difi viser. Særlig omorganiseringer i utdanningssektoren forklarer at det er en økning på 1,3 prosent når virksomheter som er omorganisert inn i sentralforvaltningen inkluderes.

Størst økning på prioriterte områder

I statsforvaltningen som helhet er økningen i antall ansatte cirka 1,2 prosent eller cirka 1 900 ansatte fra 2017 til 2018, størst i prioriterte områder som i kunnskapssektoren, politiet og NAV.

Den generelle sysselsettingsveksten i Norge økte med 2,1 prosent i samme periode. Det vil si med 56 400 sysselsatte, ifølge SSB.

– Jeg er glad for at statsforvaltningen vokser mindre enn den generelle sysselsettingsveksten. Økningen skjer på regjeringens satsingsområder - som i kunnskapssektoren, ved at det ansettes flere politifolk og at NAV styrker sin interne IT-kompetanse, sier Mæland.

Flere resultater i Difi notat: Utvikling i antall arbeidsforhold i stats- og sentralforvaltningen (2019:4)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen