Færre arbeidsledige i mars

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For første gang på halvannet år går ledigheten noe ned. – Det er for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet, men det er positivt at tallene for mars stabiliserer seg, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Mars-tallene fra Nav viser en svak nedgang på 100 ledige arbeidssøkere. I prosent av arbeidsstyrken er ledigheten 3,3 prosent, det samme som i februar. I Rogaland, hvor ledigheten har gått opp siden mai 2013, har ledigheten fra forrige måned gått ned med 0,2 prosentpoeng. Ledigheten er fortsatt høyest på Sør- og Vestlandet, særlig blant ingeniører og innen oljerelatert industri.

Nav registrerte 14 prosent flere ledige stillinger i mars i år enn i fjor – både i privat og offentlig sektor.

– Det blir skapt jobber også i de mest berørte regionene på Sør- og Vestlandet. Jobbskapingen må ses også i sammenheng med regjeringens kraftige satsing på arbeid, aktivitet og omstilling i budsjettet og tiltakspakken på toppen av dette. Regjeringen holder trykket oppe og har ikke tenkt å lene seg tilbake. Flere jobber er jobb nummer én, sier statsråden.

Fakta

  • I mars var det registrert 89 000 helt ledige. Det utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken, samme nivå som i februar.
  • Det er nå 8 000 (10 pst.) flere helt ledige enn på samme tid i fjor, men 100 personer færre enn i forrige måned.
  • I Rogaland er den registrerte ledigheten nå 4,7 prosent, mot 4,9 prosent i forrige måned.
  • Nav registrerte 14 prosent flere ledige stillinger i mars i år enn i samme periode i fjor. Økningen var i samme omfang i Rogaland.