Pressemeldinger

Færre omkom på veiene i 2021

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi skal ha gode og trygge veier i Norge. Fortsatt er det dessverre slik at ikke alle kommer seg trygt fram. Men vi ser heldigvis en positiv utvikling. I 2021 omkom for første gang i moderne tid under 90 personer i veitrafikken i Norge. Vi kan likevel ikke være fornøyd. Vi skal fortsette satsingen, og holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Norske veier krevde 87 menneskeliv i 2021, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. Det er 6 færre enn i 2020, og altså det laveste tallet siden 1947. I 2020 var antall drepte i trafikken under 100 for første gang i moderne tid.

– Den utviklingen vi ser i nedgangen i antall trafikkdrepte er gledelig. Men samtidig vet vi at for alle de 87 som har omkommet, sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort tap. Mine tanker går til disse, sier Nygård.

Norge har færrest trafikkdrepte i Europa

Norge har stadig færrest trafikkdrepte i Europa, sett opp mot antall innbyggere. Den positive trenden er et resultat av systematisk, bredt faglig og tverrsektorielt samarbeid mellom myndigheter og interesseorganisasjoner.

– Det jobbes målrettet og effektivt med trafikksikkerhet, og det har det blitt gjort i flere tiår. Vi har fått sikrere kjøretøy og mer effektive kontroller, og en satsing på utbygging og utbedring av veinettet har hatt effekt. Dette trykket skal vi bidra til å holde oppe, sier Nygård.

Intensiverer arbeidet for å nå nullvisjonen

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken er fortsatt ledestjernen i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå nullvisjonen. Flere hundre opplever hvert år å bli hardt skadd på veiene våre, og her har vi ikke fått til den samme gode utviklingen som for de omkomne. Det er derfor helt avgjørende at vi holder fokuset og innsatsen oppe i trafikksikkerhetsarbeidet fremover, sier Nygård.