Fem finalister klare til Årets unge bonde

Juryen for kåringen av Årets unge bonde 2013 har vurdert 5 finalister blant 200 foreslåtte kandidater. En av dem blir Årets unge bonde 2013. Landbruks- og matministeren kårer vinneren på Felleskjøpets landbruksmesse ”Bedre landbruk” 9. november.

Juryen for kåringen av Årets unge bonde 2013 har vurdert 5 finalister blant 200 foreslåtte kandidater. En av dem blir Årets unge bonde 2013. Landbruks- og matministeren kårer vinneren på Felleskjøpets landbruksmesse ”Bedre landbruk” 9. november.  

Årets unge bonde skal være et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender å finne veien til norsk landbruk. Juryen for årets kåring, ledet av statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, kåret 30. oktober 5 finalister blant 200 foreslåtte kandidater. 

De 5 kandidatene er:  

  • Anna Stina Myrvold (20) fra Øystre Slidre i Oppland er agronom og har kjøpt seg gård med 16 melkekyr. Hun tar i mot barn på gården til ”Stølsuke.”
  • Åsmund  Nymoen (24) fra Tolga i Hedmark har helt nytt robotfjøs med 44 kyr og utvider drifta på gården.
  • Dag Fredrik Eftedal (33) fra Larvik i Vestfold dyrker gulrøtter, poteter og korn samt skogbruk brøyting og ved. Han er leder i Hedrum Bondelag.
  • Terje Uv (34) fra Rennebu i Sør-Trøndelag har 38 melkekyr til tross for at han er allergisk mot dyr. Han er gitarist i The South.
  • John-Erik Bjørlo (34) fra Sortland i Nordland driver melkeproduksjon og er rådgiver i landbrukstjenesten Midtre Hålogaland. Han jobber for rekruttering av unge til næringen.
Årets unge bonde-finalister 2013
Årets unge bonde-finalister 2013. Fra venstre: Terje Uv (34), Rennebu, Sør-Trøndelag, Anna Stina Myrvold (20), Østre Slidre, Oppland, Åsmund Nymoen (24), Tolga, Hedmark, Dag Fredrik Eftedal (33), Larvik, Vestfold og John-Erik Bjørlo (34), Kleiva i Sortland, Nordland. (Foto: Norges Bondeungdomslag)

Rekordmange kandidater i år
Det har i år blitt foreslått nesten 250 kandidater på 4 uker. Av de 250 har juryen plukket ut 20 kandidater. Disse 20 kandidatene ble presentert på Facebook der nesten 4000 personer stemte på sine favoritter. Nå er fem finalister klare.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug presenterer vinneren på Felleskjøpets landbruksmesse ”Bedre landbruk” på Lillestrøm lørdag 9.november.

Årets jury, ledet av statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal, består av Årets unge bonde 2012 Per Magnus Værdal, administrerende direktør i McDonald’s Norge AS Olli Kilpi, påtroppende rektor ved NMBU Mari Sundli Tveit, kokk Lise Finckenhagen, styreleder i Felleskjøpet Agri Einar Enger, styreleder i Norges Bygdeungdomslag Gunn Jorunn Sørum og musiker og melkebonde Aasmund Nordstoga.

Grønn utdanning
Kåring av Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonalds Norge og Felleskjøpet Agri. Dette er en del av Norges Bygdeungdomslags prosjekt Grønn utdanning, som skal rekruttere flere unge til landbruksutdanning. Landbruks- og matdepartementet støtter prosjektet Grønn utdanning.

 Juryemøte for Årets unde bonde 2013
Juryemøte for Årets unde bonde 2013, fra venstre: Olli Kilpi (adm.dir McDonald's Norge AS), Mari Sundli Tveit (påtroppende rektor ved NMBU), Hanne Maren Blåfjelldal (politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet), Per Magnus Værdal (Årets unge bonde 2012), Einar Enger (styreleder Felleskjøpet Agri), Lise Finckenhagen (kokk) og Gunn Jorunn Sørum (styreleder Norges Bygdeungdomslag). Aasmund Nordstoga deltok via telefon. (Foto: LMD)
Til toppen