Finansministeren møtte presidenten for EFTAs overvåkingsorgan

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift var ett av flere viktige temaer på agendaen da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte Bente Angell-Hansen, presidenten for EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

– Jeg er opptatt av å finne gode løsninger sammen med ESA, slik at norske interesser blir ivaretatt. Det ser det nå ut til at vi har klart, både for ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift for kommende år og rapporteringsplikt for utenlandske oppdragstakere, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Finansministeren møtte ESA-president i forbindelse med det årlige møtet mellom ESA og norske departementer om pågående norske ESA-saker.

– For regjeringen er det svært viktig å sikre lavere arbeidsgiveravgift i distrikts-Norge. Den bidrar til å stimulere bosetting og sysselsetting i distriktene. Jeg opplever at det er stor forståelse for at ordningen er ett av de viktigste distriktspolitiske verktøyene vi har. Det ser nå ut til at vi kan videreføre ulike arbeidsgiveravgiftssatser innenfor kommuner som er slått sammen i den siste kommunereformen, sier finansministeren.

En annen sak som ble diskutert mellom Norge og ESA, var reglene for rapporteringsplikt for utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere som tar oppdrag i Norge.

– Kampen mot skatteunndragelser og arbeidslivskriminalitet er høyt på agendaen for denne regjeringen – i den sammenheng er disse reglene viktige. Det skal være enkelt å gjøre rett, sier finansministeren.

Det har vært en tett og konstruktiv dialog mellom Norge og ESA til tross for bortfall av fysiske møter gjennom pandemien.

– Det er viktig for ESA å ha en god dialog med norske myndigheter for å finne løsninger innenfor EØS-avtalen som dekker norske behov, sier ESA-president Bente Angell-Hansen.