Nyheter

Flere kommuner kan søke om legevakttilskudd

Regjeringen fortsetter arbeidet med å sikre en god legevakttjeneste i hele landet og utvider hvilke kommuner som kan søke om legevakttilskuddet.

– Innbyggerne skal være trygge på at de får rask helsehjelp i akutte situasjoner. Regjeringen opprettet i fjor et tilskudd på 50 millioner kroner som skal bidra til bedre rekruttering og redusere vaktbelastningen i kommunenes legevaktsordning i distriktskommuner. Erfaringer med tilskuddet fra 2022 viser at mange kommuner søkte på tilskuddet. Vi ser også at større og mer sentrale kommuner har behov for tilskuddet. Derfor utvidere vi nå hvilke kommuner som kan søke. I år kan alle kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 og med befolkningstall under 5000 søke om tilskuddet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Legevakt gir høy vaktbelastning for mange fastleger, og mange kommuner sliter med å rekruttere til legevakt. I 2021 viste en kartlegging at vaktbelastningen på fastlegene var størst i de minste kommunene. Det er ofte kommuner som allerede sliter med å rekruttere leger.

– Styrkingen av legevakttjenesten er også et ledd for å bedre rekrutteringen til fastlegeordningen. Fastlegeordningen er grunnmuren i vår felles helsetjeneste, sier Kjerkol.