Flere pasienter vil få kolesterolsenkende legemidler på blå resept som følge av anbudspilot

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra 1. januar 2023 får det kolesterolsenkende legemiddelet Praluent (PCSK9-hemmer) forhåndsgodkjent refusjon og kan forskrives på blå resept for flere pasienter enn i dag.

Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp har gjennomført en anbudspilot på kolesterolsenkende legemidler for å prøve ut bruk av anbud for legemidler på blå resept. Anbudspiloten har ført til lavere pris på PCSK9-hemmere.

– Vi vil at flest mulig skal få tilgang til gode og effektive legemidler som oppfyller prioriteringskriteriene. Jeg er derfor svært glad for at denne piloten bidrar til at pasienter som ikke har tilgang til legemidlene i dag, kan få det, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Anbudet åpner for at flere pasienter kan få behandling med disse legemidlene på blå resept enn det som er tilfellet i dag. Pasienter som allerede bruker PCSK9-hemmere kan fortsette å bruke legemidlene som før. De to andre PCSK9-hemmerne, Repatha og Leqvio, vil fortsatt være tilgjengelige via individuell stønad.

En spesialist- og brukergruppe oppnevnt av Legemiddelverket har gitt innspill på hvordan anbudet bør gjennomføres. Gruppen består av en rekke klinikere med bred erfaring.

– Jeg er imponert over samarbeidet mellom Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp som har forberedt og gjennomført denne piloten, sier Kjerkol. 

Bakgrunnsinformasjon:

Stortinget ga i forbindelse med behandlingen av 2022-budsjettet tilslutning til å gjennomføre en anbudspilot for en gruppe kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere). Anbudskonkurransen ble lyst ut sommeren 2022, med sikte på kontraktinngåelse fra januar 2023.

Anbudspiloten evalueres av Legemiddelverket. Anbud som eventuell varig ordning på blåreseptområdet vil ikke innføres uten Stortingets tilslutning.

Les mer hos Legemiddelverket.