Norge støtter FNs arbeid med bedre skattepolitikk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein markerer et nytt partnerskap mellom Norge og FN i New York i dag. Norge vil de neste tre årene gi 35 millioner kroner til FNs ekspertkomité på internasjonalt samarbeid om skattespørsmål.

- Alt for mange utviklingsland får inn for lite skatt sammenlignet med størrelsen på økonomien sin. Vi vet også at mange internasjonale skatteregler er modne for reform. Denne støtten vil gjøre FNs skattekomite i stand til å bidra til bedre skattlegging i enkeltland og bedre skatteregler for alle land, sier Ulstein. 

Dag-Inge Ulstein er i New York denne uken for å delta på FNs årlige toppmøte om arbeidet for å nå bærekraftsmålene. Det anslås at det mangler mer enn 20 billioner (20.000 milliarder) kroner i året fram mot 2030 for at bærekraftsmålene skal bli nådd. 

- Det er svimlende summer. Samtidig vet vi at oppimot 90 prosent av disse pengene må komme fra landene selv. Internasjonal bistand kan aldri komme i nærheten av å nå behovet. Det bistanden kan bidra til er at land får på plass rettferdige, forutsigbare og korrupsjonsfrie skattesystemer som øker landenes inntekter, sier Ulstein. 

I arbeidet med å nå tusenårsmålene kom 77 prosent av ressursene fra landene selv, mye av dette over skatteseddelen. Norge jobber også med å bistå land med forvaltning av skatteinntekter, slik at pengene blir brukt på en god måte. 

- Støtten til FNs skattekomite er viktig fordi FN er det eneste organet med mandat fra alle verdens land til å komme fram til bedre internasjonale skattesystemer. Uten bedre internasjonale og nasjonale skattesystemer vil ikke utviklingsland få tak i de pengene de trenger for å kunne tilby utdanning, helse, rent vann, trygg mat og sikkerhet til de som trenger det mest, sier utviklingsministeren. 

Avtalen som Norge signerer er på 35 millioner over tre år. Norge er med dette det andre landet som bidrar inn i FNs skattekomites forvaltningsfond. Dette bidraget er en del av regjeringens opptrapping av den skatterelaterte utviklingspolitikken. Regjeringen har på to år mer enn tredoblet norsk støtte til skatterelatert innsats i utviklingsland.