Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norsk støtte til FNs nødhjelpsarbeid

FN varsler om økte behov for nødhjelp i 2020 som følge av langvarige væpnede konflikter og mer ekstremvær. Norge gir nå 420 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond (Cerf) og 90 millioner kroner til FNs koordinering av humanitær innsats (Ocha).

- Dette gir forutsigbarhet for våre partnere og bidrar til mer effektiv innsats i tråd med prioriteringene i vår humanitære strategi, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

FN anslår at 167,6 millioner mennesker vil ha behov for nødhjelp i året som kommer, og FNs globale humanitære appell for 2020 er på 28,8 milliarder dollar.

Norge er en av de største bidragsyterne til FNs nødhjelpsfond. Fondet sikrer at hjelpen kommer raskt fram i akutte humanitære kriser, og at underfinansierte kriser får sårt tiltrengte midler. Bidraget er en del av en avtale mellom Norge og Cerf på nesten 1,7 milliarder kroner over fire år.

Hvert år bidrar Cerf til at 20 millioner mennesker får akutt medisinsk hjelp, og til at 10 millioner mennesker får matvarehjelp. I 2019 sikret fondet finansiering til 47 humanitære kriser i land som Somalia, Djibouti, Jemen og Venezuela. I 2020 har Cerf allerede gitt støtte til å bekjempe gresshoppesvermen i Øst-Afrika, og til å gi husly til de mest sårbare i konfliktrammede Niger.

FN har en nøkkelrolle i å sikre god samordning, planlegging og gjennomføring av ulike innsatser.

- Et velfungerende FN er viktig for å sikre en effektiv humanitær innsats som møter behovene til de som er hardest rammet. Her spiller FNs stedlige koordinator og FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) en sentral rolle, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Norge støtter også Ochas arbeid med å koordinere den humanitære innsatsen med 90 millioner kroner i 2020. I tillegg vil Norge støtte Ocha sine landkontor og humanitære landfond i særlig utsatte land.

En av de største utfordringene i det humanitære arbeidet er å sikre beskyttelse for og assistanse til mennesker som er fordrevet i eget land. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger var over 41 millioner mennesker internt fordrevet ved utgangen av 2018. Antallet øker, og det er behov for å styrke innsatsen.

FNs generalsekretær lanserte 3. desember i fjor et høynivåpanel som skal komme med anbefalinger for hvordan stater kan sikre bedre beskyttelse og finne mer varige løsninger for internt fordrevne. Norge har vært en pådriver for dette initiativet og vil bidra med 6,55 millioner kroner over årets humanitære budsjett til sekretariatet som skal støtte panelets arbeid.  

Se også Strategi for norsk humanitær politikk.

Til toppen