FNs nye bærekraftsmål tema i Davos

FNs tusenårsmål har siden 2000 mobilisert til felles internasjonal kraftsamling for global utvikling, ikke minst innen mødre- og barnehelse, vaksiner og sykdom. I Davos diskuterer statsminister Erna Solberg i dag utformingen av FNs nye bærekraftsmål, som også skal omfatte klima og miljø.

- Tusenårsmålene har vist hva det internasjonale samfunnet kan få til sammen. Mye har blitt oppnådd, men vi har fortsatt et viktig arbeid foran oss for å avskaffe all ekstrem fattigdom innen 2030. De nye bærekraftsmålene som skal vedtas på FN-toppmøtet i september må bli ambisiøse, konkrete, kommuniserbare og målbare, slik at de kan mobilisere land, privat sektor og sivilsamfunn, sier statsminister Solberg.

Solberg understreker at målene også må omfatte godt styresett, demokrati og menneskerettigheter, og fokusere på sårbare grupper og folk i krise og konflikt.

- Vi er fornøyd med at norske prioriteringer som utdanning og helse, likestilling og klima, bærekraftig energi og naturressursforvaltning er inkludert i det forslaget som er lagt på bordet i FN. Samtidig ser vi at godt styresett og menneskerettigheter ikke er godt nok reflektert. Dette vil vi jobbe for å få inn, sier statsministeren.

De nye bærekraftsmålene vil også omfatte klima og miljø. Klimaspørsmål står høyt på den internasjonale agendaen i 2015. I desember skal en ny klimaavtale forhandles fram i Paris. Regjeringen i gang med å utarbeide en indikativ norsk klimaforpliktelse for 2030. Klima- og miljøministeren vil legge fram en Stortingsmelding om dette i februar.

- Dette er et indikativt mål og blir vårt bidrag inn i forhandlingene om ny klimaavtale i Paris i desember. Vi vil møte fristen første kvartal 2015 for innsending til FN. På partskonferansen i Paris i desember 2015 skal avtalen, og dermed den endelige forpliktelsen, forhandles ferdig, sier statsminister Solberg.

- Vi står foran store omstillinger, både i Norge og alle andre land. Om 30-40 år må utslippene være en brøkdel av dagens. Jeg er ikke i tvil om at det grønne skiftet er i gang. Vi er på god vei, men har respekt for utfordringene som gjenstår, understreker statsministeren.

Ved å vri skatter og avgifter i grønn retning vil regjeringen bidra til grønn omstilling. I dag er Norge i særklasse i verden når det gjelder salg av elbiler. Ingen andre land var i nærheten av 12 % elbilandel av nybilsalget slik Norge hadde i 2014.

Norge har tatt en lederrolle i det grønne skiftet innen maritim sektor. Gjennom NOx fondet brukes 600 mill. kr årlig til investeringer for overgang til flytende naturgass (LNG) i kystflåten.

Norge har også kompetanse og erfaring på energifeltet, særlig innen vannkraft, som kan bidra til økt energitilgang i utviklingsland. Dette er avgjørende for å løfte mennesker ut av fattigdom.

Til toppen