Program for FNs sikkerhetsråd i mai

Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i mai er klart. Det legges opp til flere åpne debatter, inkludert om multilateralisme og gjenoppbygging i Afrika etter pandemien. Det skal blant annet fattes vedtak om mandatet for FN-styrken i Abyei og FN-oppdraget i Irak, samt sanksjonsregimet for Sør-Sudan.

Det er Kina som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i mai. Se hele programmet på FNs nettsider. Det kan komme endringer i programmet. Det legges i utgangspunktet opp til at møtene avholdes digitalt.

Program:

4. mai

Debatt om Bosnia-Hercegovina.

6. mai

Orientering og konsultasjoner om Syria (kjemiske våpen).

7. mai

Orientering om multilateralisme og det internasjonale systemet med FN i sentrum. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar.

10. mai

Orientering fra FNs bevisinnsamlingsmekanisme for forbrytelser begått av Isil (Unitad).

11. mai

Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Irak (Unami). Konsultasjoner om Libanon (1559-rapporten).

12. mai

Vedtak om å forlenge mandatet til FNs fredsbevarende operasjon i Abyei (Unisfa). Orientering og konsultasjoner om Jemen.

17. mai

Orientering fra Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om Libya. 

18. mai

Orientering og konsultasjoner om fred og sikkerhet i Afrika (G5 Sahel).

19. mai

Åpen debatt om Afrika med fokus på underliggende årsaker til konflikt og gjenoppbygging etter pandemien. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltar.

20. mai

Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Sudan (Unitams).

21. mai

Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil).

24. mai

Åpen debatt om å bedre sikkerheten til personell i FNs fredsbevarende operasjoner.

25. mai

Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Somalia (Unsom). Årlig åpen debatt om beskyttelse av sivile i væpnet konflikt.

26. mai

Orientering og konsultasjoner om Syria (politisk og humanitært).

27. mai

Vedtak om å forlenge hhv. mandatet til FNs politiske oppdrag i Irak (Unami) og sanksjonsregimet for Sør-Sudan. Orientering og konsultasjoner om Midtøsten (Israel/Palestina). Konsultasjoner om sanksjonsregimet for Nord-Korea

Hvordan dekke møter i Sikkerhetsrådet

Pressetreff og åpne møter vises direkte på FNs web-tv. Video kan fås i etterkant etter avtale. Bilder fra møter kan fås fra UN Photo / photolibrary@un.org. Den norske FN-delegasjonen publiserer bilder på sin Flickr-konto.

Du finner Norges innlegg i Sikkerhetsrådet her.

Pressekontakter:
I Oslo: Marte Lerberg Kopstad, marte.kopstad@mfa.no, telefon 99 52 20 26.
I New York: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, telefon +1 (646) 642-9910.