Program for FNs sikkerhetsråd i januar under norsk ledelse

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i januar er klart. – Norge er klare til å ta ansvar og leder Sikkerhetsrådet i januar. Vi setter spesielt fokus på kvinners rolle for å skape fred, beskyttelse av sivile, fredsmekling og vil følge opp flere krevende landsituasjoner som Afghanistan, Syria og den israelsk-palestinske konflikten, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i januar. 

– Gjennom presidentskapet vil Norge fremme en tydelig norsk utenrikspolitikk. Vi skal sikre gjennomslag for norske interesser og verdier og finne frem til gode fellesposisjoner gjennom dialog og samarbeid med andre i rådet, sier Huitfeldt.

Se hele det digitale programmet. Det kan komme endringer.

– Vi vil invitere representanter fra sivilt samfunn, særlig kvinner, til å orientere Sikkerhetsrådet i en rekke av møtene. Vi ønsker å gi en tydelig stemme til de som er mest berørt av vold og konflikt, men som sjelden får ta del i politiske prosesser. Dette er en plattform der de blir lyttet til av alle, sier FN-ambassadør Mona Juul.

Les også: Norge leder Sikkerhetsrådet i januar

Program  

4. januar

Arbeidsfrokost for Sikkerhetsrådets ambassadører etterfulgt av konsultasjoner og godkjenning av arbeidsprogrammet for januar.

5. januar

Orientering og konsultasjoner om Syria (kjemiske våpen).

10. januar

Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag for Vest-Afrika og Sahel (Unowas).

11. januar

Orientering og konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Mali (Minusma).

12. januar

Orientering og konsultasjoner om Jemen. Møte med medlemsland som bidrar med personell i FNs fredsbevarende styrke på Kypros (Unficyp), der styrkesjef Ingrid Gjerde fra Norge orienterer.

13.-14. januar

«Oslo Forum». Samling for ambassadørene i Sikkerhetsrådet og FNs generalsekretær for å diskutere fredsmekling og forebyggende diplomati med noen utvalgte eksperter, meklere og berørte parter. Innretting og format på samlingen vil kunne justeres i lys av pandemien.

17. januar

Orientering om Sudan og Den internasjonale straffedomstolen. Konsultasjoner om FNs fredsbevarende styrke på Kypros (Unficyp).

18. januar

Åpen debatt om kvinner, fred og sikkerhet med fokus på beskyttelse av kvinner som deltar i fredsprosesser. Utenriksminister Anniken Huitfeldt leder møtet. FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet og en representant fra sivilsamfunnet vil orientere .

19. januar

Åpen debatt om konflikten mellom Israel og Palestina. Utenriksminister Anniken Huitfeldt leder møtet, som er løftet til ministernivå. FNs spesialkoordinator Tor Wennesland fra Norge er en av innlederne.

20. januar

Orientering og konsultasjoner om Colombia.

24. januar

Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil). Orientering og konsultasjoner om Syria (politisk), der FNs spesialutsending Geir O. Pedersen fra Norge orienterer.

25. januar

Åpen debatt om urban krigføring og beskyttelse av sivile. Statsminister Jonas Gahr Støre leder møtet. FNs generalsekretær, president Peter Maurer i Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og en representant fra sivilsamfunnet orienterer.

26. januar

Orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (Unama). Statsminister Jonas Gahr Støre leder møtet. FNs spesialrepresentant Deborah Lyons og en representant fra sivilsamfunnet vil orientere.

27. januar

Vedtak av mandatet for FNs fredsbevarende operasjon på Kypros (Unficyp) og FNs politiske oppdrag i Libya (Unsmil). Konsultasjoner om FNs politiske oppdrag for forebyggende diplomati i Sentral-Asia (UNRCCA). Orientering og konsultasjoner om Syria (humanitært).


Hvordan dekke møter i Sikkerhetsrådet

Pressetreff og åpne møter vises direkte på FNs web-tv. Video kan fås i etterkant etter avtale. Bilder fra møter kan fås fra UN Photo / photolibrary@un.org. Du finner Norges innlegg i Sikkerhetsrådet her. Den norske FN-delegasjonen publiserer bilder på sin Flickr-konto.

Pressekontakter
New York:
 Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, telefon +1 646 642-9910.
Oslo: Ragnhild H. Simenstad, ragnhild.simenstad@mfa.no, telefon 91 71 74 59.