Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Følgeevaluering av Prosjekt November er gjennomført

Prosjekt November er et samarbeidsprosjekt mot vold i nære relasjoner i Oslo politidistrikt. Nå er følgesevalueringen klar. Den ble overlevert på Stovner politistasjon til statssekretær Thor Kleppen Sættem av forsker Anja Bredal.

NOVA-rapporten konkluderer med at Prosjekt November gir et godt sikkerhets- og støttetilbud til mange voldsutsatte, men også til et betydelig antall utøvere.

Rapporten viser også at prosjektet er kommet langt i sin måloppnåelse hva gjelder å tilrettelegge for bedre oppfølging av utsatte, pårørende og utøvere, bedre rådgivning og informasjon, og bedre sikkerhet og forebygging. 

Ett av målene med prosjektet var at politiet og det øvrige tjenesteapparatet skulle gi bistand til utsatte for vold i nære relasjoner i samme lokalitet. Det har ikke skjedd. Rapporten forklarer hvorfor den manglende måloppnåelsen ikke primært er Prosjekt Novembers ansvar.

– Det er positivt at Oslo politidistrikt har besluttet å videreføre Prosjekt Novembers arbeidsmodell og metodikk, og at arbeidet skal utvides til å omfatte flere bydeler enn de fire som opprinnelig var omfattet av prosjektet, sier statssekretær Kleppen Sættem (H).  

Det er sammenhengen mellom ungdomskriminalitet og oppvekstsvilkår preget av vold og overgrep er utgangspunktet for utvidelsen.

Evalueringsrapporten gir også anbefalinger for videreføring av arbeidet i Oslo politidistrikt og mulig overføringsverdi til resten av landet.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet som del av Forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Rapporten «Sikkerhet og støtte i familievoldssaker. Følgeevalueringen av Prosjekt November» (pdf)

 

 

 

Til toppen