Historisk arkiv

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har etablert et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Forskningsprogrammet bidra til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har fått oppdraget som har en verdi på 50 millioner kroner over fem år.

Programmet løper fra 2014 til 2019.

Hvorfor forskningsprogram? 

God og relevant forskning er helt avgjørende for treffsikker politikkutforming. Den innsatsen vi setter inn for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner skal være kunnskapsbasert.

Formålet med forskningsprogrammet er kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling. Resultatene fra forskningen skal gjøre det mulig å følge utviklingen over tid og gi grunnlag for iverksettelsen av tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Forskningsprogrammet skal bidra til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om. Kunnskap om voldens omfang, årsaker, karakter og konsekvenser er avgjørende for god kvalitet i hjelpetjenestene. 

NOVA er gjennom anbudskonkurranse valgt som leverandør av et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner til en verdi av 25 millioner kroner.

Forskningen om vold i nære relasjoner styrkes også ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Regjeringen har økt bevilgningene til forsking om vold i nære relasjoner ved NKVTS med fem millioner kroner årlig over fem år fra 2014.

Programsider

Her kan du lese mer om forskningsprogrammene: