Foreslår å forby barneekteskap i Norge

– Vi ønsker å gi et tydelig signal, også internasjonalt, om at vi ikke aksepterer at mindreårige gifter seg i Norge, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Regjeringen har i dag lagt frem forslag om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge.

Barne- og likestillingsdepartementet legger frem forslag til endringer i ekteskapsloven. Forslaget innebærer at det innføres en absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge, uten mulighet for unntak. I nåværende lovverk er ekteskapsalderen 18 år, men med mulighet for dispensasjon når partene er mellom 16 og 18 år. 

– Selv om svært få under 18 år har fått dispensasjon til å gifte seg de siste årene, er lovendringen viktig. Internasjonalt har Norge et ansvar for å sikre barn retten til å bestemme over eget liv og egen kropp. Vi vet at ekteskap som inngås i ung alder kan ha negative konsekvenser for dem det gjelder. I mange land ser vi at barn og unge opplever tapt skolegang, fratatt barndom og et liv med tvang, sier Linda Hofstad Helleland.

Lovforslaget har vært på høring, og ingen av høringsinstansene gikk mot forslaget om å innføre en absolutt 18-årsgrense for ekteskap.

– Å gifte seg er en avgjørelse med store personlige og rettslige konsekvenser, og ekteskapsalderen bør være den samme som myndighetsalderen, sier Helleland.

Det foreslås også å gi ektefeller rett til å kreve ekteskapet oppløst uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd, dersom ekteskapet er inngått i strid med18-årsgrensen. I tillegg foreslås det å gi fylkesmannen rett til å reise sak for å få ekteskapet oppløst, dersom ektefellene selv ikke reiser slik sak.

Les lovproposisjonen her

Til toppen