Prop. 49 L (2017–2018)

Endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge)

Proposisjonen gjelder forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge. I nåværende lovverk er ekteskapsalderen 18 år, men med mulighet for dispensasjon når partene er mellom 16 og 18 år. Det er denne dispensasjonsmuligheten som nå foreslås opphevet. Formålet med forslaget er å hindre at mindreårige inngår ekteskap i Norge og å sende et signal om at vi ikke aksepterer at ekteskap inngås av personer under 18 år i Norge. Det foreslås også å gi ektefeller rett til å kreve ekteskapet oppløst uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd, dersom ekteskapet er inngått i strid med18-årsgrensen. I tillegg foreslås det å gi fylkesmannen rett til å reise sak for å få ekteskapet oppløst, dersom ektefellene selv ikke reiser slik sak.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget