Høring - Forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekteskapsloven. I dag åpner ekteskapsloven for å gi tillatelse til personer mellom 16 og 18 år til å gifte seg i Norge. Forslaget i høringsnotatet er å oppheve denne adgangen. Det vil si at det foreslås å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge, uten mulighet for unntak.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.02.2018