Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Foreslår å holde tilbake klimakvoter

Av Camilla Langsholt, EU-delegasjonen

Ved å utsette auksjonering av utslippskvoter i EUs kvotehandelssystem skal EUs karbonmarked fungere mer effektivt. Europakommisjonen la 25.juli fram forslag til å endre tidsplanen for auksjonering.

Foto: Morguefile

Ved å utsette auksjonering av utslippskvoter i EUs kvotehandelssystem skal EUs karbonmarked fungere mer effektivt. Europakommisjonen la 25.juli fram forslag til å endre tidsplanen for auksjonering.

EUs kvotehandelssystem har et overskudd av kvoter, noe som fører til lav kvotepris. Dersom auksjoneringen av en viss mengde kvoter utsettes, vil prisene på kvotene kunne gå opp på kort sikt. Kvotemarkedet omfatter 30 land – EUs 27 medlemsstater, pluss EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge. Norge er tilknyttet kvotemarkedet gjennom EØS-avtalen.

Flere tiltak
Pakken med forslag fra Europakommisjonen består av et forslag om å endre kvotedirektivet som skal klargjøre Kommisjonens mulighet til å endre tidsplanen for auksjonering. Videre inneholder den et utkast til forslag til klimakomiteen under Europakommisjonen om mulig endring av forordningen om auksjonering. Kommisjonen foreslår her at man endrer tidsplanen for auksjonering og utsetter auksjonering av en viss mengde kvoter fra 2013-15 til nærmere 2020.

Europakommisjonen presenterte i tillegg et analysedokument med informasjon om status for implementering av kvotehandelssystemet samt at de varsler at de senere i år vil komme med en rapport om hvordan EUs karbonmarked fungerer.

Lanserte høring
Samtidig la Europakommisjonen ut en offentlig høring om forslaget om å endre tidsplanen for auksjonering av kvoter med frist for innspill 3. oktober. Norske aktører kan også komme med innspill til høringen.

Europas kvotehandelssystem er det mest omfattende virkemiddelet i EU for å nå EUs forpliktelser om å redusere klimagassutslippene med 20 prosent innen 2020. EU har satt et tak på hvor mye klimagasser fabrikker og kraftverk kan slippe ut og kvotepliktige bedrifter får utstedt et antall kvoter som de trenger for å slippe ut klimagasser. Bedriftene kan selge og kjøpe kvotene seg i mellom.

Forslaget ble varslet i april på EUs miljøministere under et uformelt møte i Horsens i april, og under en høring i Europaparlamentet.

Klimakomiteen under Europakommisjonen – der EUs medlemsland og Norge deltar – har kompetanse til å vedta regler for gjennomføring av blant annet kvotedirektivet. Denne komiteen vil kunne ta beslutning med kvalifisert flertall innen utgangen av året.

Les pressemeldingen om forslagene her.

Til toppen