Foreslår koronatiltak for Konkurransetilsynet

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen vil gi konkurransemyndighetene bedre tid til å behandle fusjoner, som følge av koronasituasjonen.

Nybø

- Koronautbruddet skaper en utfordrende arbeidssituasjon for konkurransemyndighetene. Jeg er opptatt av å sikre at de får tilstrekkelig rom for å treffe gode beslutninger, samt gjøre riktige prioriteringer mellom saker, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen foreslår at Konkurransetilsynet midlertidig skal ha mulighet til å gjøre unntak fra enkelte saksbehandlingsregler i konkurranseloven. Forslaget er sendt på høring, med frist fredag morgen.

Forlenger frist med 15 dager
Konkurransetilsynet fører blant annet tilsyn med fusjoner. Konkurranseloven inneholder en rekke absolutte frister for å gjennomføre slike kontroller. Dersom en fusjon er meldt til Konkurransetilsynet, regnes den som godkjent dersom tilsynet ikke har ferdigbehandlet saken innen fristen.

Konkurransetilsynets saksmengde forventes å øke som følge av koronakrisen. For å sikre Konkurransetilsynets mulighet til å prioritere hastesakene, foreslår departementet å forlenge fristene med femten virkedager i alle disse sakene.

Delegere myndighet
Det er også en risiko for at kapasiteten i Konkurranseklagenemnda blir sprengt som følge av pandemien. I dag skal alle saker behandles av en nemnd på tre medlemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at nemndas leder kan gi ett enkeltmedlem eller Klagenemndssekretariatet myndighet til å treffe vedtak i saker der dette er forsvarlig.

24-timers høring
Høringen er begrenset til en 24-timers høring. Dette skyldes at det haster svært å få på plass en midlertidig forskrift for å håndtere koronakrisen.