Høring -forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19

Vi ber om eventuelle merknader innen fredag 27. mars kl. 10:00.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.03.2020

Vår ref.: 20/2027

Høringsbrev.pdf

Departementene

Konkurransetilsynet
Konkurranseklagenemnda
Regjeringsavdokaten

Advokatforeningen
Hovedorganisasjonen Virke
Landsforeningen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Kopi: 
Statsministerens kontor