Forlenger det midlertidige styret i Forskningsrådet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

For å sikre stabilitet i en krevende tid med betydelige omstillinger fremover, har regjeringen besluttet å forlenge perioden for det midlertidige styret i Forskningsrådet frem til 30. juni 2023. Samtidig oppnevnes Birger Vikøren som ny nestleder.

Det midlertidige styret ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. mai 2022, for perioden 12. mai 2022–31. desember 2022. Bakgrunnen var at Forskningsrådet stod i en utfordrende økonomisk situasjon, og Kunnskapsdepartementet så behov for å styrke den økonomiske og administrative kompetansen i styret.

Ny nestleder

Birger Vikøren går inn som ny nestleder i styret. Han erstatter Robert Rastad, som har valgt å gå ut av styret. Til daglig er Vikøren stabsdirektør i Norges Bank, hvor han har jobbet i en årrekke. Vikøren er også leder av Rådet i SSB.

Faktaboks: Medlemmer i det midlertidige styret, fra 1.1.2023-30.6.2023:

Rolle

Navn

Bakgrunn

Styreleder

Kristin Halvorsen, Oslo

Direktør i CICERO, styreleder i Kronprinsparets Fond, tidligere finansminister og kunnskapsminister, styreleder i Naturhistorisk Museum og leder av Bioteknologirådet.

Nestleder

Birger Vikøren, Oslo

Stabsdirektør i Norges Bank; leder av Rådet i SSB; tidl. konstituert administrerende direktør i SSB

Styremedlemmer

Gunnar Hovland, Trondheim

Konsernsjef i Tine; styremedlem i NHO Mat og Drikke; tidl. direktør i Trondheim kraft og BN Bank.

 

Linda Nøstbakken, Oslo

Dr. oecon, forskningsdirektør i SSB; tidl. professor og prorektor ved NHH; leder utvalg for havbruksnæringen

 

 

Britt Elin Steinveg, Tromsø

 

Seniorrådgiver ved UiT; tidligere kommunedirektør i Tromsø kommune, ass. universitetsdirektør ved UiT, adm.dir. og økonomi- og personaldirektør ved Høgskolen i Tromsø, styreleder i UNINETT AS, medlem av universitets- og høyskolelovutvalget.