Nærmere en løsning for Forskningsrådet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen tar initiativ ovenfor Stortinget om å gi Forskningsrådet en midlertidig mulighet til å flytte penger på tvers av poster i budsjettene sine frem til 2024. Det vil gi rom for å gjennomføre tildelingene som Forskningsrådet skal gjøre de nærmeste månedene, inkludert til grunnleggende, fremragende forskning (Fripro) til høsten. – Dette kan være et viktig tiltak for å løse de kortsiktige utfordringene, men ikke nok til å løse de alvorlige økonomiske problemene alene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 12. mai, informerte regjeringen om at den alvorlige økonomiske situasjonen i Forskningsrådet. Forskningsrådet anslo da at de lå an til å gå samlet 275 millioner kroner i minus ved utgangen av året. Det kunne vokse til opp mot 1,9 milliarder kroner ved utgangen av 2023 ved nominell videreføring av budsjettet og uten tiltak.

– Kutter ikke

– Forskningsrådet vil i år motta i underkant av 11 milliarder kroner og regjeringen vil også fremover sørge for et høyt bevilgningsnivå. Siden Forskningsrådet har brukt mer penger i tidligere år enn det de har fått, samtidig som den forrige regjeringen gjennomførte engangskutt, vil noe av bevilgningene de kommende årene gå til å betale for overforbruket. Denne regjeringen bruker ikke mindre penger på forskning, men noen av pengene må brukes til å rydde opp i gammelt rot, sier Borten Moe.

Fortsatt vanskelig økonomisk situasjon

Det nye styret i Forskningsrådet og administrasjonen jobber blant annet med å forskyve utlysninger, utbetalinger og oppstart av prosjekter. Det er bakgrunnen for at de nå anslår at de samlet sett ikke vil gå i minus ved utgangen av 2022. Hvis Stortinget går med på at Forskningsrådet midlertidig får lov til å bruke bevilgninger på tvers av poster frem til 2024, vil det gi mer fleksibilitet. Samtidig betyr det ikke at den vanskelige økonomiske situasjonen er over.

– Det er fortsatt behov for å rydde opp. Forskningsrådet må balansere hvor mye penger de bruker og hvor mye de har, men vårt initiativ overfor Stortinget vil kunne gi en mykere landing. Forskningsmiljøene, næringslivet og offentlig sektor kan da være trygge på at igangsatte prosjekter får penger. I tillegg vil de som allerede har brukt tid på å skrive søknader om støtte, få svar på om de får penger eller ikke på vanlig måte. Det gir langsiktighet og forutsigbarhet for en unikt viktig sektor, sier Borten Moe.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til fremtidig finansiering av blant annet Retur-EU, tildelinger til senter for fremragende forskning og infrastruktur. Her jobber Forskningsrådet, sammen med Kunnskapsdepartementet, videre for å finne løsninger.

Det er allerede klart at det vil bli forskyvninger på Fripo. Utbetalingene for dette års tildelinger vil ikke skje før i 2023 og det vil ikke bli ytterligere tildelinger med tilhørende utbetalinger på nye prosjekter i 2023. 

– Stor betydning for forsknings-Norge

Regjeringens initiativ overfor Stortinget er i tråd med anbefalingene det nye styret i Forskningsrådet har gitt til Kunnskapsdepartementet.

– Jeg er svært glad for denne at vi nå får denne avklaringen fra regjeringen. Dette vil ha stor betydning for hele forsknings-Norge. Da kan vi sette i gang en rekke svært viktige forskningsprosjekter, som gjør at Norge og verden vil være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, sier styreleder i Forskningsrådet, Kristin Halvorsen.

Hvis Stortinget støtter regjeringens forslag, vil Forskningsrådet ha frem til 2024 til å rydde opp i økonomien sin. Deretter er det den klare forventningen at de skal følge Stortingets bevilgningsregelverk. Regjeringen har derfor varslet at den vil se på budsjetteringen av Forskningsrådet fram til statsbudsjettet 2024.

Forslaget til regjeringen betyr ikke reelle omprioriteringer av Stortingets bevilgninger og over tid skal pengene gå til det de er bevilget til. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med oppdatert status og forslag til ytterligere tiltak i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.