Forlenget frist for opprettelse av risikoutvalg

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Etter overgangsreglene til finansforetaksloven skulle foretak som ikke har hatt krav om risikoutvalg etter tidligere lov, opprette risikoutvalg innen 1. juli 2016.

Finansdepartementet har i dag utsatt denne fristen frem til 1. januar 2017.

Les endringsforskriften her