Historisk arkiv

Forskning: Ny assisterende direktør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskning: Harald Gjein (51) er ansatt som assisterende direktør ved Veterinærinstituttet. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norsvin.

Forskning: Ny assisterende direktør

Forskning: Harald Gjein (51) er ansatt som assisterende direktør ved Veterinærinstituttet. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norsvin.

De siste sju årene har Gjein ledet svineavlsselskapet. Fra 1. mai er han imidlertid tilbake til veterinærmiljøet på Adamstua. Der avla han sin dr. scient.-graden i 1994 og hadde ulike stillinger, blant annet som rådgiver for Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet er en forvaltningsstøtte-institusjon som skal være ledende og konkurransedyktig innen forskning, overvåking, rådgiving og forutseende beredskap på områdene mattrygghet, fôrhygiene, dyre-, fiske- og skjellhelse.

Forskning: Harald Gjein (51) er ansatt som assisterende direktør ved Veterinærinstituttet. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norsvin.


10.01.07

Til toppen