Forskrift om fritt behandlingsvalg sendes på høring

Ny forskrift om godkjenningsordning for fritt behandlingsvalg sendes nå på offentlig høring. Listen over hvilke tjenester som blir inkludert ved oppstart er nå klar.

- Vi starter med tjenester for psykisk helsevern, rusbehandling og sykehusbehandling innenfor områdene hjerte, gynekologi, øye, ortopedi, urologi, mage- og tarmsykdommer. Nå kan vi utnytte ledig kapasitet hos private. Det vil redusere ventetiden og øke valgfriheten for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hva inneholder forskriften?

Forskriften beskriver hvilke krav som skal stilles til private som ønsker å levere helsetjenester mot betaling fra staten, i ordningen fritt behandlingsvalg. Forslaget beskriver også hvilke helsetjenester som er tenkt inkludert ved oppstart og hvordan prisene på tjenestene skal fastsettes. Forskriften sendes på høring 29. april og har høringsfrist 21. august 2015.

Hvilke tjenester blir inkludert i ordningen fra start?

Ordningen vil fra oppstart omfatte døgnbehandling innenfor rusbehandling og psykisk helsevern. I tillegg vil enkelte tjenester innenfor somatikk bli inkludert. Ordningen vil tre i kraft i løpet av året. Etter hvert vil ordningen utvides å omfatte flere tjenester.

- Vi gjennomfører nå et viktig politisk løfte som bidrar til å skape pasientens helsetjeneste. Over 100 000 pasienter trenger hvert år behandlinger og utredninger innenfor områdene vi nå starter med. Fritt behandlingsvalg vil bidra til å redusere ventetidene, noe som betyr at flere pasienter får behandling raskere, sier Høie.

Hvordan finner pasienter informasjon om fritt behandlingsvalg?

På nettsiden helsenorge.no, vil pasientene finne informasjon om hvilke institusjoner og tjenester de kan velge mellom.

Tjenester innenfor somatikk som er tenkt inkludert ved oppstart:

Hjerte- og kar:

Hjerteutredning, arbeids-EKG

Ultralyd hjerte

Gynekologi:

Operasjon genitalt fremfall

Urinlekkasje kvinner

Øye:

Makula degenerasjon (AMD), injeksjonsbehandling

Grå stær

Ortopediske prosedyrer:

Behandling for hofteleddsartroser

Behandling for kneleddsartroser

Ortopediske inngrep:

Ganglion (hånd og fot)

Fjerning av metall (ikke nakke/rygg)

Hallux valgus (skjev stortå)

Hammertå

Karpaltunnelsyndrom

Mage- og tarmsykdommer:

Endoskopier

Urologi:

Utredning og behandling av godartede tilstander, for eksempel prostata

Departementet vil vurdere det endelige utvalget av tjenester, den konkrete avgrensningen av disse og prisen fram mot iverksettelsestidspunktet for ordningen.

Les mer om fritt behandlingsvalg.

Til toppen