Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag om hevet strafferamme for ulovlig opphold etter utvisning på grunnlag av straff

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til en endring i utlendingsloven. Forslaget innebærer å heve strafferammen for ulovlig opphold for utlendinger som allerede er utvist på grunn av ilagt straff eller særreaksjon.

Etter dagens regelverk er strafferammen bot eller fengsel i inntil seks måneder. Forslaget er å øke strafferammen til bot eller fengsel i inntil to år.

– Det er et stort problem at utlendinger som utgjør en alvorlig kriminalitetstrussel oppholder seg ulovlig i Norge, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara. 

-– Ulovlig opphold er skadelig for innvandringskontrollen og tilliten til systemet. Mange med ulovlig opphold begår ny kriminalitet eller arbeider svart mens de er her. Det er også vanskelig å returnere dem lovendringen er rettet mot. Nå innfører vi muligheten for å holde disse fengslet i inntil to år, sier Wara. 

Formålet med forslaget til lovendring er å heve strafferammen til et nivå som fører til at flere etterlever utvisningsvedtakene. Det er grunnlag for å forvente en reell preventiv effekt, noe man har sett fra en liknende straffeskjerpelse fra noen år tilbake. Den preventive effekten består ikke bare i at flere vil etterleve utvisningsvedtaket, personene det gjelder vil heller ikke kunne begå annen kriminalitet mens de er her ulovlig.

 Høringsfristen er satt til 15. oktober 2018.

Til toppen