Forsvarsministeren til Bergen

Universitet i Bergen og Bergen sjømilitære samfund får besøk.

Tirsdag 14. april besøker forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Bergen. Hun vil blant annet holde et foredrag på universitetet i Bergen, og delta på en debatt om sikkerhets- og forsvarspolitikk. Les mer her: http://www.uib.no/samfunnskontakt/87147/forsvarsminister-ine-eriksen-s%c3%b8reide-til-uib

Hun vil også holde et foredrag på Bergen sjømilitære samfund tirsdag kveld med tema: «Kursendring og vanskelige valg- et forsvar med høyere operativ evne».

Pressekontakt for forsvarsministeren er Ann Kristin Salbuvik, aks@fd.dep.no, tel. 90669356.

Til toppen