Forsvarsministerens første NATO-møte

- NATO er grunnleggende for norsk sikkerhet. Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at alliansen er enda mer relevant, sier Bakke-Jensen.

Det er flere saker på forsvarsministermøtet som har betydning for Norge, ikke minst arbeidet med å stryke NATOs kollektive forsvar og arbeidet med ny militær kommandostruktur.

- Jeg er særlig opptatt av å styrke NATOs maritime kapasitet. Norges havområder og forbindelseslinjene over Atlanterhavet er av stor strategisk betydning for Norge og NATO. I denne saken har Norge vært en pådriver, og dette er noe jeg vil følge tett opp, sier Bakke-Jensen.

Under besøket vil Bakke-Jensen også ha møter med flere kollegaer, inkludert den amerikanske forsvarsministeren.

-  Å bygge gode relasjoner med samarbeidspartnere er helt avgjørende for å ivareta Norges interesser. USA er vår nærmeste allierte og jeg ønsker å styrke samarbeidet mellom våre to land ytterligere, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 

 Privat til redaksjonen:

Hovedmøtet, North Atlantic Council, har det pågående arbeidet med NATOs kommandostruktur som hovedsak, en annen viktig sak er styrkingen av NATOs maritime innretning og forsvar mot digitale trusler. Det vil også være et eget møte i koalisjonen mot ISIL.

Pressekontakt for forsvarsministeren er kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, tlf  45241874 , ingrid.dasnes@fd.dep.no evt Forsvarsdepartementets pressevakt, telefon 2309 6011.

Bilder og video vil bli lagt ut på NATOs nettsider. http://www.nato.int/cps/en/natolive/photos.htm

Praktisk informasjon til journalister: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_147728.htm?selectedLocale=en&mode=pressrelease

Til toppen