Fortsatt mulig å søke om bostøtte etter søknadsfristen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I desember ble bostøtten utvidet slik at flere kunne få hjelp med å betale høye strømregninger. Nå åpner kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) for at de som ikke søkte om bostøtte i desember, likevel kan søke og få søknaden behandlet i ettertid. De som får bostøtte, får også ekstrautbetalinger som strømhjelp i vinter. Utbetalingene i februar og mars er økt fra 1 500 til 2 500 kr per husstand.

Bostøtten er midlertidig utvidet i desember, januar og februar, slik at flere skal få hjelp til å dekke høye strømregninger.

– Det var ganske kort tid fra reglene ble endret før jul, til søknadsfristen om bostøtte for desember gikk ut ved nyttår. Derfor er det god grunn til å ta imot søknader i etterkant, sier Gram.

Bostøtten for desember ble utbetalt 19. januar, og utløste også en ekstrautbetaling på minst 1 500 kroner. Statsråden tror langt flere enn dem som søkte kan ha rett på bostøtte i denne perioden.Det er anslått at om lag 50 000 flere kan få bostøtte med utvidelsen. Tallene for januarutbetalingen viser omkring 12 000 flere søknader enn forrige måned.

Høye strømpriser er en stor belastning for mange, særlig for de med svak økonomi. Det at flere kan få bostøtte og at bostøtten blir større, kan være en god hjelp for mange. Men – da må de søke.

– Jeg vil at så mange som mulig av dem som har rett på bostøtte i denne perioden, faktisk skal få det. Derfor har jeg bedt Husbanken ta imot søknader etter fristen. Dette skal de gjøre helt frem til 1. april 2022, sier statsråden.

Husbanken vil etterbehandle søknader for hele den perioden hvor bostøtten er midlertidig utvidet. Dette gjelder dermed søknader for desember, januar og februar. Bostøtten utbetales måneden etter du har søkt, så det vil si bostøtte som utbetales i januar, februar og mars.  Husbanken har sammen med kommuner og andre igangsatt en rekke informasjonstiltak for å nå ut til flest mulig.

For å søke bostøtte etter søknadsfristen, må en fylle ut et skjema på papir og levere det til kommunen. Husbankens elektroniske søknad kan ikke brukes til dette.

Denne vinteren får bostøttemottakerne også ekstra utbetalinger på grunn av de høye strømprisene.  Regjeringen og SV har blitt enige om å øke ekstrautbetalingene i februar og mars. Dette betyr at hver husstand får 2 500 kroner, og husstander som består av flere personer får 150 kroner i tillegg per person ut over den første.