Fortsetter styrkingen av NATO

– Alliert samhold og solidaritet er essensielt i den nye sikkerhetssituasjonen. Vi må fortsette å styrke vår evne til å forsvare alle NATOs medlemsland, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

USAs forsvarsminister James Mattis møtte Ine Eriksen Søreide på forsvarsministermøtet 29. juni i NATO.
USAs forsvarsminister James Mattis møtte Ine Eriksen Søreide på forsvarsministermøtet 29. juni i NATO. Foto: Marita I. Wangberg, FD

29. juni møttes forsvarsministerne i alliansen i Brussel. På agendaen sto blant annet kollektivt forsvar og byrdefordeling.

NATO-landene har snudd trenden med synkende forsvarsbudsjetter. Norge er blant landene som styrker forsvarsbudsjettet betydelig og vil i 2017 bruke 1,59 % av BNP på forsvar. – Det er viktig at Europa tar større ansvar for egen sikkerhet. Vi må øke budsjettene, og bruke ressursene slik at vi øker den reelle operative evnen i alliansen. Norge investerer nå og i de nærmeste årene tungt i kapasiteter som blant annet kampfly, maritime overvåkingsfly, ubåter, etterretning og kapasiteter til Hæren, og vil fortsette å være en sterk bidragsyter til alliansen, sier forsvarsministeren.

Forsvarsministermøtet i NATO 29. juni 2017.
Forsvarsministermøtet i NATO 29. juni 2017. Foto: NATO

 

På møtet ble statsrådene enige om hvordan landene skal rapportere til NATO om status for byrdefordeling, inkludert forsvarsbudsjetter, kapasitetsutvikling og bidrag til operasjoner.

Sikkerhetssituasjonen ble også diskutert

– Den amerikanske forsvarsministeren forsikret om at USA fortsatt gir NATO sin fulle støtte, sier forsvarsministeren.

Norge bidrar nå med rundt 200 soldater til NATO-operasjonen enhanced Forward Presence i Litauen. Dette er ett av alliansens tiltak for avskrekking og kollektivt forsvar. Norge seiler i hele 2017 i NATOs stående maritime styrke, og har kommandofartøyet, en fregatt, hele året.

Forsvarsministerne fikk framlagt statusen for arbeidet med kommandostrukturen i NATO. – Fra norsk side har vi vært spesielt opptatt av at NATOs kommandostruktur må styrkes. Strukturen må være robust og kunne håndtere alle typer utfordringer. Vi er også fornøyde med at stadig flere ser hvor viktig det er at NATO er sterke i det maritime domenet, også i Nord-Atlanteren. Initiativene Norge har tatt for gjennomgang og endring av kommandostrukturen og får styrking av NATOs maritime strategi er viktige for både norsk og alliert sikkerhet, sier forsvarsministeren.

NATO har besluttet å styrke Resolute Support mission i Afghanistan. Norge viderefører sitt bidrag til mentorering og støtte til av spesialpolitiet i Kabul ut 2018. Dette bidraget er høyt verdsatt av både afghanske myndigheter og våre allierte.

Forsvarsministerne Michael Fallon (UK), James Mattis (USA) og Ine Eriksen Søreide signerte en Declaration of Intent om samarbeid rundt maritim sikkerhet i Nord-Atlanteren.
Forsvarsministerne Michael Fallon (UK), James Mattis (USA) og Ine Eriksen Søreide signerte en Declaration of Intent om samarbeid rundt maritim sikkerhet i Nord-Atlanteren. Foto: Marita I. Wangberg, FD
Til toppen