Forventer at kompensasjonen til smitteverntiltak når ut til skoler og barnehager

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har sendt brev til alle kommuner og fylkeskommuner med tydelige forventninger om hva kommuner og fylkeskommuner skal dekke av merkostnader i den enkelte skole og barnehage.

– Tilbakemeldinger jeg har fått fra sektorene kan tyde på at det er usikkerhet om hva kompensasjonen som går til kommuner og fylkeskommuner skal dekke i skoler og barnehager. Det har av flere også blitt pekt på en opplevelse av at penger bevilget til kommunesektoren ikke når frem til skolene og barnehagene, skriver Melby i brevet.

Kompensasjonen til kommunene og fylkeskommunene for merutgifter til skoler og barnehager har i hovedsak enten blitt gitt som rammetilskudd eller skjønnsmidler. I tillegg er det gitt noe midler som øremerkede tilskudd.

I 2020 ble det bevilget rundt 18 mrd. kroner til kommunesekoren begrunnet med koronapandemien.

Forventinger til kommunene og fylkeskommunene

Regjeringen forventer at kommunene og fylkeskommunene har god dialog med alle  skolene og barnehagene om hvordan smittevernstiltakene kan håndteres uten at det går på bekostning av kvaliteten eller gir unødvendig belastning på de ansatte.

Dette innebærer at kommunene og fylkeskommune forventes å vurdere om budsjettene til barnehagene og skolene må justeres for å dekke merutgifter, for eksempel til ekstraordinært renhold og ekstra bemanning.

Kommunene og fylkeskommunene bør også dekke tiltak som kan bidra til å sikre at barna kan være mest mulig til stede. Det kan bety ekstra penger til skoleskyss eller erstatningslokaler.