Gir klarsignal til vannspeil i Operaallmenningen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har vedtatt en løsning med vannspeil i Operaallmenningen, slik Oslo kommune har ønsket.

Slik kan det nye vannspeilet i Operaallmenningen se ut. Illustrasjon: SLA landskabsarkitekter

- Et vannspeil gir større bruksmuligheter og vil gi et mer aktivt byrom enn om fjorden videreføres inn i området, sier Jan Tore Sanner.

Vedtaket er i tråd med ønsket fra Oslo kommune, som har foreslått å etablere et kunstig vannspeil på plassen mellom den gamle tollboden og det nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika.

Riksantikvaren hadde innsigelse til planen og det ble ikke enighet mellom partene under meklingen av saken. Detaljreguleringen havnet derfor på kommunal- og moderniseringsministerens bord i henhold til plan- og bygningsloven.

- Operaallmenningen representerer et viktig byrom. Et vannspeil vil gi flere muligheter for flere typer aktiviteter utenfor det nye Deichmanske bibliotek, Østbanehallen og Tollboden, enn hva en fjordbukt vil kunne tilføre området, sier Sanner.

Det er likevel viktig at vannspeilet får en slik utforming at det i størst mulig grad gjenskaper inntrykket av nærhet til fjorden foran de historiske bygningene, understreker Sanner.

Riksantikvaren ønsket å videreføre fjorden inn mot Oslo sentralstasjon og den gamle Østbanehallen. Dette var begrunnet med at et vannspeil ikke vil gjenskape det historiske elementet i området på samme måte som en fjordbukt ville gjøre.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i sin oversendelse av saken til departementet anbefalt at alternativet med vannspeil vedtas. Dette er også anbefalingen fra Klima- og miljødepartementet.

Vedtak - Brev fra departementet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen