Gir råd for sommeravslutninger i skoler og barnehager

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

– Jeg unner alle barn og elever en sommeravslutning. Nå kommer vi med klare råd til hvordan det kan gjøres på en trygg måte, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Helsemyndighetene publisert råd og veiledning på sine sider om hvordan avslutningene kan arrangeres innenfor dagens regler.

Skole- og barnehageavslutninger arrangeres vanligvis av foreldrene. Fra barnehage til videregående er det et stort spenn og det er forskjellig hvordan man ønsker å gjennomføre avslutningene.

For de minste barna og elevene kan hele kohorten samles med et nødvendig antall voksne. For elever i ungdomsskolen og videregående skole, er det strengere.

– Jeg forstår godt at både barn, foreldre, elever og ansatte ønsker å en avslutning etter enda et krevende barnehage- og skoleår. Spesielt dem som nå går sitt siste år i barnehagen eller skolen. Vi må fortsatt følge reglene og rådene som gjelder, så det blir en fin slutt på skoleåret, sier Melby.

Råd for skole- og barnehageavslutninger

  • Hele kohorten fra barneskole eller barnehage kan samles til egen avslutning for barna og med et nødvendig antall voksne som tilretteleggere. For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn.
  • Vitnemålsavlslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole (VGS), samt seremoni for utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement der publikum (foreldre) sitter på faste, tilviste plasser.
  • Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. Da kan man samle inntil 200 personer innendørs hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen. I slike tilfeller er det kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement.