God inntektsvekst i jordbruket

Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger.

Nemnda har beregnet at, etter en inntektsvekst på 13,8 prosent i 2015, var inntektsveksten i 2016 på 5,1 prosent. Nemda budsjetterer med en inntektsreduksjon på 1,2 prosent i 2017. Reduksjonen skyldes særlig økt overproduksjon av svin og lam.

– Eg registrerar at inntektsauken i jordbruket i vår regjeringsperiode er rekna vesentleg høgare enn for andre grupper, til trass for store tap på grunn av over­produksjonen. Det er òg positivt for jordbruket si konkurransekraft at kostnadsauken er moderat, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Produksjonen av norske jordbruksvarer øker. Selvforsyningsgraden økte i 2015 fra 47 til 50 prosent. I 2016 går den ned til 49 prosent, som følge av lavere matkornavling i 2015. Gode kornavlinger gjør at andelen norske råvarer i kraftfôret økte fra 46 til 55 prosent i 2015 og videre til 58 prosent i 2016. I følge Budsjettnemnda har arbeidskraft­produktiviteten i jordbruket økt med 4 prosent per år siste ti år. Det er høyt sammenlignet med andre sektorer.

Inntektsutviklingen i jordbruket måles i jordbruksavtalesammenheng på resultatmålet Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i sektorregnskapet Totalkalkylen for jordbruket. I dette resultatmålet er rentekostnader trukket fra og verdien av det særskilte jordbruksfradraget ved ligningen legges til. 

Budsjettnemnda består av representanter fra avtalepartene og andre fagpersoner, og har avgitt tre innstillinger: Totalkalkylen for jordbruket, Referansebruksberegninger og Resultatkontroll. NIBIO er sekretariat for Budsjettnemnda. Jordbruket skal etter planen legge fram sitt krav onsdag 26. april, mens statens tilbud skal komme fredag 5. mai.

Til toppen