Godkjenner områderegulering på Furuset

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områdereguleringen på Furuset i Oslo. – Det betyr at Oslo kommune kan fortsette planleggingen av en miljøvennlig bydel, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Oslo kommune jobber med å utvikle Furuset til en grønnere, urban bydel. Deler av E6 ønskes plassert under et lokk. Oslo vegvesen har hatt innsigelse til deler og planen, og saken er derfor behandlet i departementet.

– Departementet mener det ikke er grunnlag for å ta endelig stilling til om det kan lages et lokk over E6 ved Furset. Det betyr at Oslo kommune får godkjent den overordnede planen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Områdereguleringen legger rammer for den videre planleggingen av Furuset. Det er ikke godt nok grunnlag på dette nivået for å avgjøre spørsmålet om lokk over motorveien. Det kan først vurderes ved detaljreguleringen. Departementet har forutsatt at Statens vegvesen kan komme tilbake til spørsmålet om lokk over E6 ved Furuset i neste plannivå.

Departementet godkjenner derfor vedtaket Oslo kommune sitt vedtak fra 16. november 2016 av områderegulering for en miljøvennlig byutvikling på Furuset.

Oslo kommune - innsigelse til områderegulering for byutvikling på Furuset

Til toppen