Historisk arkiv

Enklere og raskere godkjenning av utenlandsk utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet foreslår å opprette et nasjonalt informasjonssenter for godkjenning av utdanning fra utlandet.

Pressemelding

Nr.: 06-07

Dato: 24.januar

Enklere og raskere godkjenning av utenlandsk utdanning

Et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet foreslår å opprette et nasjonalt informasjonssenter for godkjenning av utdanning fra utlandet. – Dette er et positivt forslag som kan bidra til å bedre innvandreres muligheter for inkludering og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal da han fikk presentert rapporten fra utvalget i dag.

Utvalget har utredet problemstillinger knyttet til systemet for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge og foreslår en rekke tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning enklere, raskere og mer bruker­vennlig. Denne målsettingen står også omtalt i Soria Mora-erklæringen. Utvalget som ble oppnevnt 1. april 2006, har vært ledet av Knut Brautaset ved Høgskolen i Agder.

Utvalgets forslag:

  • Opprettelse av et nasjonalt informasjonssenter for godkjenning av utdanning fra utlandet med et eget lett gjenkjennelig navn og eget domene på internett. Det skal legges til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).
  • Styrking av arbeidet med listen over kvalifikasjoner fra utlandet som tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse med navn på utdanning og eventuelle tilleggs. Listen foreslås å få en formell og tydelig status, og ressursene til arbeidet med vedlikehold og oppdatering av listen bør økes.
  • Avklaring av ansvar for kapasitet og opplegg for norskopplæring for innvandrere som har, eller ønsker å ta, høyere utdanning.
  • Opprettelse av en arbeidsgruppe for å gjennomgå Nasjonal database for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning (NAG) slik at den kan fungere som et bedre redskap for forenkling og effektivisering av godkjenningsarbeidet.
  • Kvalitetssikring av universitetenes og høyskolenes arbeid med godkjenningssaker ved at dette blir et kriterium som skal vurderes ved godkjenning av institusjonenes kvalitetssikringssystem. Departementet bør oppfordre dem til å følge Europarådets og UNESCOs tilrådning på området.

– Departementet vil sende rapporten på høring før vi bestemmer hvordan den skal følges opp i detalj. Det er imidlertid allerede avklart at vi vil be NOKUT om å nedsette en arbeidsgruppe for å se på hva som kan gjøres for at Nasjonal database for godkjenning av høyere utdanning (NAG) kan bli til det gode verktøyet det var meningen at den skulle være, sa Djupedal.

Lenke til rapporten (pdf-fil)

Mer om utvalget